Social Media Policy

Social Media Policy

Sobi België & Luxemburg beheert een aantal Social Media kanalen (Facebook, LinkedIn) om op deze manier volledig geconnecteerd te blijven met de community en om een uitnodigende positieve dialoog op te bouwen met mensen die geïnteresseerd zijn in onze werkzaamheden. Wij hechten veel belang aan uw mening en moedigen u aan om deel te nemen aan on-topic discussies op onze pagina's.  Alle relevante opmerkingen, feedback en content worden warm onthaald.

Helaas moeten wij soms een reactie van onze social media verwijderen.  Hieronder lees je waarom.

 1. Uw reactie bevat een verwijzing naar een geneesmiddel (van Sobi of een ander bedrijf)

  Binnen de farmaceutische sector zijn wij als bedrijf verplicht te voldoen aan de wetgeving over promotie van geneesmiddelen. Ook voor social media posts en reacties in onze kanalen, moeten wij kunnen garanderen dat deze in overeenstemming zijn met deze toepasselijke wetgeving, en dat de informatie over het product correct, compleet, actueel en evenwichtig is. De content die we als bedrijf zelf posten heeft hiertoe een strenge controle ondergaan. Voor uw reacties kunnen wij echter niet in staan dat deze aan bovenvermelde wetgeving voldoen. Daarom zullen we deze verwijderen, zodat we als bedrijf blijven voldoen aan de wetgeving.
    
 2. Uw reactie maakt melding van een bijwerking of ander probleem met een geneesmiddel (van Sobi of een ander geneesmiddel)

  Wanneer uw reactie betrekking heeft op een geneesmiddel van Sobi, is het mogelijk dat wij u moeten contacteren voor meer informatie.
  Om een bijwerking te rapporteren van een Sobi geneesmiddel, dient u contact op te nemen met ons via pv.benelux@sobi.com (voor bijwerkingen) of via complaints@sobi.com (voor klachten over het geneesmiddel zelf).  Indien gewenst kan u ook rechtstreeks contact opnemen met het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen in België via https://www.fagg.be/nl/melden_van_een_bijwerking_als_patient of voor Luxemburg met http://www.sante.public.lu/fr/formulaires/prevention/modes-vie/medicaments/index.html
   
 3. Uw reactie bevat medisch advies

  De informatie in uw reactie mag niet het advies van een gekwalificeerde gezondheidswerker (zoals een arts) vervangen. De informatie op onze Social Media pagina's dient niet gebruikt te worden om een gezondheidsprobleem of ziekte te diagnostiseren. Raadpleeg hiertoe steeds je arts.
   
 4. Uw reactie is niet relevant

  Het is niet onze bedoeling u te censureren, maar als een reactie volledig naast de kwestie is, spam bevat, ongefundeerde beschuldigingen uit, of indien uw reactie promotie bevat voor diensten of producten, zullen wij deze verwijderen.  Sobi zal u steeds contacteren om uit te leggen waarom een reactie verwijderd werd.  Indien u hiermee niet akkoord gaat, kunnen we altijd in verder overleg.
   
 5. Uw reactie is ongepast of past niet in de normen, gebruiksvoorwaarden of regels van Facebook, LinkedIn

  We zullen reacties verwijderen die in tegenstrijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals:
  - beledigende, lasterlijke, bedreigende, obscene of gewelddadige berichten;
  frauduleuze of opzettelijk misleidende berichten
  repetitieve of doorlopende berichten;
  aanvallende berichten gericht naar specifieke personen of groepen op basis van etniciteit, ras, geloof, leeftijd, seksuele geaardheid
  - haatdragende of discriminerende berichten;
  politiek getinte berichten;
  seksueel expliciete links of berichten;
  commerciële verzoeken;
  onredelijke of ongepaste bekendmaking van andersmans persoonlijke informatie of informaties die intellectuele eigendomsrechten schenden;
  berichten die op enige andere manier als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd.

 6. Situaties hierboven niet vermeld

  Sobi behoudt zich het recht om reacties naar eigen goeddunken te verwijderen.  Indien u een verwijdering onterecht vindt, gelieve dan contact op te nemen.
  Indien gebruikers zich niet aan bovenstaande regels houden, behoudt Sobi zich ook het recht om deze van onze pagina's te verwijderen of te blokkeren.

 

Deel steeds veiligheidsproblemen met je Sobi geneesmiddel, zoals bijwerkingen, medicatiefouten, blootstelling tijdens zwangerschap,... via pv.benelux@sobi.com

Stuur klachten over de kwaliteit van uw Sobi geneesmiddel onmiddellijk door naar complaints@sobi.com

Voor medische informatieverzoeken kan u terecht bij SobiBNL@EU.ProPharmaGroup.com.
Merk op dat Sobi u adviseert om eerst uw arts te raadplegen.

Voor vragen over uw persoonlijke gegevens kan u contact opnemen via privacy@sobi.com