Sobi Learn

Sobi Learn

Sobi Learn is een portaalsite die voorbehouden is voor healthcare professionals (artsen, verpleegkundigen,...) en enkel toegankelijk is na registratie.
De informatie waartoe je na registratie toegang krijgt, is gelinkt aan jouw profiel.

Sobi Learn geeft toegang tot educationele tools voor artsen, zoals EDUPK (een PK-simulatietool), peer-to-peer presentaties van experts uit andere landen , on-demand webinars van voorbije congressen, ...

De portal bevat tevens nuttige instrumenten, ook voor verpleegkundigen, om patiënten beter te informeren, zoals video animaties.
Voor dit soort content werken wij vaak samen met patiëntenorganisaties. Het kan dus zijn dat patiënten bepaalde informaties ook via andere kanalen te zien krijgen.

 

Mis niets en schrijf je snel in op

www.sobilearn.com

 

 

www.sobilearn.com is ontwikkeld en beheerd door Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (“Sobi”).