Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) is van toepassing op deze website en andere websites die eigendom zijn van Sobi en die rechtstreeks verwijzen naar dit beleid (de “Website”). Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door en neem gerust contact met ons op als u vragen hebt. 
In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonlijke informatie over u kan worden verzameld en verwerkt tijdens uw bezoek aan een website die eigendom is van Sobi en waarop dit beleid van toepassing is, en hoe we die informatie gebruiken. Het bevat een beschrijving van uw rechten inzake gegevensbescherming. 


Persoonsgegevens

Wanneer we gebruik maken van de Website, verzamelen we persoonlijk identificeerbare informatie, dat wil zeggen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. In het bijzonder verzamelen we identificatie- en contactgegevens, zoals namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en het land van verblijf, alleen als u deze ons vrijwillig verstrekt wanneer u zich registreert of anderszins vrijwillig informatie aan ons verstrekt. Sommige informatie die u ons verstrekt, kan betrekking hebben op uw gezondheid, wat bijzonder gevoelig is, of op uw professionele kwalificaties en ervaring. Sobi verzamelt ook persoonsgegevens over uw bezoek aan de Website en over het apparaat dat u gebruikt bij uw bezoek aan de Website.

Verwerkingsverantwoordelijke

Swedish Orphan Biovitrum BV/SRL (“Sobi”), met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, e-mailadres privacy.benelux@sobi.com zal uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken als verwerkingsverantwoordelijke.

Rechtsgrond voor verwerking

Sobi verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang, bijvoorbeeld om onze Website te onderhouden en te verbeteren, te reageren op verzoeken om informatie en diensten of uw sollicitatie te beoordelen.
 • Uw persoonsgegevens worden door Sobi verwerkt na ontvangst van uw toestemming voor de verwerking. In een dergelijk geval zullen we u aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot het specifieke geval en u vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de verwerking van dergelijke persoonsgegevens. Als de toestemming betrekking heeft op een kind jonger dan 16 jaar (of een andere leeftijd van minderjarigheid, bepaald door de lokale wetgeving waar u woont), moet toestemming worden gegeven door een bevoegde persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind. 
 • De verwerking van uw persoonsgegevens kan ook gebaseerd zijn op onze wettelijke verplichting om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot het melden van bijwerkingen, of wanneer dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Sobi verwerkt verder persoonsgegevens voor het afsluiten en uitvoeren van een contract met u. 
Hoe verzamelen we persoonlijke informatie?

U kunt de website bezoeken zonder persoonlijke informatie te registreren of in te dienen. Het kan echter zijn dat u persoonlijke informatie aan ons verstrekt via contactformulieren of een registratiepagina. Als u zich registreert of persoonlijke informatie verstrekt, bijvoorbeeld om e-mailupdates te ontvangen, verzamelen wij persoonlijke informatie die u hebt verstrekt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz., wanneer deze vrijwillig bij ons wordt ingediend. Het wordt duidelijk aangegeven of en wanneer we dergelijke informatie van u verzamelen.
Bovendien verzamelen we automatisch persoonlijke informatie via de Website en ontvangen we persoonsgegevens van externe dienstverleners.

Voor welke doeleinden zullen we uw persoonsgegevens gebruiken? 

We gebruiken uw persoonsgegevens:

 • om te reageren op uw vragen of verzoeken om informatie en om met u te communiceren over de Website; 
 • om u informatie te verstrekken of diensten te leveren die u hebt aangevraagd en om verder met u te communiceren;
 • om te voldoen aan de lokale wetgeving, bijvoorbeeld om informatie over bijwerkingen te melden;
 • om uw sollicitatie te overwegen;
 • door het plaatsen van cookies op uw apparaat om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met en bewegen door onze Website, om onze Website aan te passen en te verbeteren en onze bezoekers een meer gepersonaliseerde gebruikservaring te bieden door inhoud en functionaliteit te leveren. Voor meer informatie over de wijze waarop we voor dit doel cookies gebruiken, wat cookies zijn en hoe u ervoor kunt kiezen om cookies van uw apparaat te verwijderen, leest u ons Cookiebeleid
 • om frauduleuze of criminele activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en beveiliging te waarborgen;
 • voor andere doeleinden die op de Website of mobiele applicatie kunnen worden vermeld of op een andere manier tussen Sobi en u zijn overeengekomen.

We gebruiken geaggregeerde informatie om patronen van klantenverkeer op de Website en bepaalde pagina’s, evenals het gebruik van de site, te volgen om ons te helpen het ontwerp en de lay-out van de inhoud te verbeteren.

Direct marketing 

We zullen uw persoonlijke informatie niet gebruiken voor marketingactiviteiten, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om marketingcommunicatie van ons te ontvangen. U kunt uw toestemming voor doeleinden van direct marketing op elk moment intrekken.

Bekendmakingen 

Zoals eerder vermeld, gebruiken we gelieerde ondernemingen, externe aannemers, dienstverleners en/of adviseurs die diensten uitvoeren voor of met Sobi en verwerken we persoonlijke informatie met betrekking tot de Website, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onderzoek, het verwerken van informatie of het onderhouden van onze Website, inhoud of programma’s. Dergelijke externe aannemers zijn beperkt in het gebruik van de gegevens voor andere doeleinden dan het leveren van diensten voor of met Sobi. Sobi zal ervoor zorgen dat dergelijke aannemers schriftelijke overeenkomsten zijn aangegaan, waardoor Sobi kan voldoen aan onze verplichtingen onder dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. We delen ook persoonlijke informatie met de relevante administratieve of overheidsinstanties als dat nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Overdracht van gegevens buiten de EER

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Sobi in België, maar de informatie die u verstrekt kan toegankelijk zijn voor of worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen, verkopers of leveranciers in andere landen, waaronder landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het niveau van wettelijke bescherming van persoonsgegevens is niet in alle landen hetzelfde en biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming als de wetgeving inzake gegevensbescherming in de EER of het land waar u woont. In geval van een dergelijke overdracht zal Sobi redelijkerwijs inspanningen leveren en beveiligingsmaatregelen nemen om uw informatie veilig te houden, en is Sobi verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. U kunt contact met ons opnemen via privacy.benelux@sobi.com als u vragen hebt over de methoden die we gebruiken om persoonlijke informatie die buiten de EER wordt overgedragen te beschermen.

Beveiliging van persoonlijke informatie 

Wij nemen redelijkerwijs technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging, door beveiligingsmaatregelen te treffen die voorzien in bescherming conform de industrienormen. Het kan echter niet worden gegarandeerd dat gegevensoverdracht via het internet volledig veilig is. Als gevolg daarvan geven wij, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de veiligheid of integriteit van enige persoonlijke informatie.

Bewaren en wissen van persoonlijke informatie

We bewaren uw informatie alleen voor de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist. 

Informatie over uw rechten 

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie, om deze te laten corrigeren, wissen of over te dragen aan andere organisaties op uw verzoek. U hebt ook het recht om bezwaar te maken of bepaalde verwerking te beperken en, als we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonlijke informatie te verwerken, uw toestemming op elk moment in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, zullen we elk toekomstig gebruik van uw persoonlijke informatie stopzetten (als u echter uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke informatie in publicaties, bijvoorbeeld educatieve of marketingmaterialen, kunnen persoonsgegevens nog enige tijd verschijnen in publicaties die al in omloop zijn). 
Als u vragen, verzoeken of klachten hebt over de wijze waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken, kunt u ons simpelweg schrijven op het e-mailadres: privacy.benelux@sobi.com
Als u opmerkingen of klachten hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden behandeld, hebt u het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit in België (de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit zijn te vinden op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) of in het land waar u woont, om een klacht in te dienen.

Links naar andere websites 
Deze Website bevat links naar een aantal websites waarvan wij denken dat ze nuttige informatie kunnen bieden aan bezoekers van onze Website. Dit Privacybeleid en de verplichtingen onder dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op dergelijke websites (tenzij de andere website eigendom is van Sobi en rechtstreeks naar dit beleid verwijst). We raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze websites voor informatie over het privacy-, beveiligings-, gegevens- en verzamelingsbeleid daar. Sobi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of inhoud die door dergelijke websites van derden worden verstrekt.

Contact 

Wij verwelkomen alle vragen, verzoeken, opmerkingen en klachten die u hebt met betrekking tot dit Privacybeleid. Aarzel niet contact met ons op te nemen door een e-mail te schrijven naar privacy.benelux@sobi.com


Afmelden voor verdere communicatie van Sobi

Als u ervoor hebt gekozen om informatie over onze producten of diensten te ontvangen en u zich wilt afmelden voor het ontvangen van dergelijke informatie, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar privacy.benelux@sobi.com. U moet op alle communicatie duidelijk vermelden: uw naam, gebruikersnaam (indien van toepassing), registratiegegevens (indien van toepassing) en de naam van de website.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van de website van tijd tot tijd bijwerken. In het geval van wezenlijke wijzigingen aan het Privacybeleid (d.w.z. wijzigingen die uw rechten wezenlijk beïnvloeden), zal een tijdelijke kennisgeving op de website worden gepubliceerd. We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken om de laatste informatie over onze privacymethoden te ontvangen.


Laatst bijgewerkt: 30/03/2021