Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website (de “Website”) is ontwikkeld door Swedish Orphan Biovitrum BV/SRL (hierna “Sobi” genoemd). Sobi biedt deze Website aan, inclusief de informatie en materialen die beschikbaar zijn op deze site, onder voorbehoud van de aanvaarding door u, de gebruiker, van deze voorwaarden van ons (de “Gebruiksvoorwaarden”). Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, gebruik deze Website dan niet. Uw gebruik van deze Website is ook onderworpen aan het Privacybeleid en Cookiebeleid


Afstandsverklaring

De informatie en het materiaal op deze Website dient enkel als algemene informatie. Alle medische informatie is enkel voor informatieve doeleinden en dient niet ter vervanging van advies door een arts of andere medische zorgverlener. Bij specifieke vragen over een medische aandoening moet advies worden ingewonnen bij een zorgverlener. Hoewel Sobi redelijkerwijs inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie en materialen op deze Website nauwkeurig, volledig en actueel zijn, geeft het geen verklaringen of garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van de informatie, inhoud, software, tools of links of het gebruik van de website of enige website of websites die aan deze Website zijn gekoppeld. Deze website bevat toekomstgerichte verklaringen over onderzoek en ontwikkeling, (pijplijn)producten, samenwerkingen en resultaten van Sobi. Deze verklaringen zijn onderhevig aan onzekerheid en kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden aangegeven. Deze Website en de inhoud ervan worden geleverd “zoals ze zijn”. U erkent en gaat ermee akkoord dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt voor uw gebruik van deze Website. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Sobi uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of anderszins speciale schade, verliezen of letsel als gevolg van het gebruik van, de onmogelijkheid van gebruik van of het vertrouwen in dergelijke informatie of materialen. Sobi kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de informatie en materialen op deze Website (inclusief deze Gebruiksvoorwaarden). Daarom raden wij u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele updates van onze Gebruiksvoorwaarden.

Hyperlinks

Deze website kan links bevatten naar andere onafhankelijke internetpagina’s, beheerd door externe partijen waarover Sobi geen controle heeft. Alle links worden uitsluitend verstrekt als een dienst aan onze bezoekers en Sobi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites van externe partijen. Het aanklikken van links naar en het bezoeken van andere websites via de website van Sobi is dan ook geheel op eigen risico. Websites van derden kunnen links naar deze Website bevatten. Sobi heeft de websites van derden die links naar deze Website bevatten niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s of websites die naar deze Website linken.

Auteursrechtelijke bescherming

Alle inhoud op deze Website (inclusief, zonder beperking, tekst, foto’s en grafieken) wordt beschermd door auteursrecht en is het exclusieve eigendom van Sobi of haar licentiegevers. Informatie en materialen mogen alleen worden geopend, gekopieerd en gedownload voor uw eigen niet-commerciële gebruik. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, wijziging, distributie, overdracht of verkoop van, licentieverlening voor of publicatie van enige informatie of materialen van deze Website, in zijn geheel of gedeeltelijk, is uitdrukkelijk verboden.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logotypes en lay-outobjecten op de Website zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken en het exclusieve eigendom van Sobi, haar licentiegevers of andere externe partijen. Het is verboden om handelsmerken, logo’s en lay-outobjecten in welke vorm dan ook te gebruiken, downloaden, kopiëren of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Er wordt geen licentie voor of recht op dergelijke handelsmerken of andere eigendomsrechten van Sobi aan u verleend of aan u overgedragen. 


Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies om Sobi in staat te stellen informatie te verzamelen over het gebruik van de Website door de gebruiker. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen in het geheugen van de browser van de gebruiker. Sobi gebruikt cookies niet voor andere doeleinden dan die beschreven in het Cookiebeleid. Lees meer over het gebruik van cookies door Sobi op deze Website in het Cookiebeleid

Privacybeleid

Bij het bezoeken van deze Website verzamelt, gebruikt en bewaart Sobi verschillende soorten persoonlijk identificeerbare informatie, zoals namen, contactgegevens, internetprotocol (IP)-adressen, e-mailadressen en andere persoonsgegevens in verband met het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Sobi zal de persoonsgegevens van de gebruiker alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze worden verzameld, waaronder onder meer het mogelijk maken van toegang tot en gebruik van de Website. Lees meer over de verwerking van uw persoonsgegevens in het Privacybeleid


Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Website zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel, België.

Contact

U kunt contact opnemen met Sobi door een e-mail te sturen naar benelux@sobi.com.